ببینید | راز برگزاری پرشور ماه رمضان و عید فطر در خیابانهای لندن چیست؟

جامعه شناسان، استراتژیست ها و حکام انگلیسی بهتر از آمریکایی ها و ایرانی ها فهمیده اند که عصر جنگ بر سر ادیان و باورهای دینی گذشته و بشریت کم کم به این بلوغ رسیده است که کسانی را برای مدیریت جهان ترجیح دهد که به این اصل مهم توجه داشته باشند.

ببینید | راز برگزاری پرشور ماه رمضان و عید فطر در خیابانهای لندن چیست؟

به گزارش مبلغ شاید برخی تعجب کنند در کشوری مانند انگلیس که فقط 6 درصد مردم آن مسلمان هستند چرا در لندن، پایتخت این کشور نسبت به ماه رمضان و عید فطر توجه زیادی وجود دارد و مراسمات زیادی در بخشهای مختلف شهر به مناسبت ماه رمضان برگزار می شود. مستند زیر که توسط آکادمی هدی تهیه شده، سعی کرده است به حال و هوای شهر لندن در ماه رمضان بپردازد و تحلیلی از چرایی این وضعیت ارائه دهد. در کنار تحلیلی که این مستند ارائه می دهد توجه به این نکته هم می تواند راهگشا باشد که انگلیسی ها بهتر از بسیاری از کشورهای دیگر مانند آمریکا و ایران فهمیده اند که معادلات آینده جهان در بستری فرا ادیانی قابل فهم است و عصر جنگ بر سر ادیان و باورهای دینی گذشته و بشریت کم کم به این بلوغ رسیده است که نباید اعتقادات دینی را دستاویزی برای دشمنی با یکدیگر قرار دهد و کسانی را برای مدیریت جهان ترجیح می دهد که به این اصل مهم توجه داشته باشند چیزی که انگلیسی ها به خوبی فهمیده اند.

دیدگاهتان را بنویسید