بیش از ۱۸ هزار تن کلزا در شوش و کرخه برداشت شد

 برداشت کلزا از مزارع شوش و کرخه، بیش از ۱۸ هزار تُن شد که این امر نسبت به سال های گذشته یک رکورد محسوب می شود

بیش از ۱۸ هزار تن کلزا در شوش و کرخه برداشت شد

به گزارش خبرنگار دهقانی پور؛ امروز یک شنبه ۹ اردیبهشت، هومن سپهوند مدیر اداره تعاون روستایی شهرستانهای شوش و کرخه گفت ؛ امسال برای رفاه حال کشاورزان پنج مرکز خرید دولتی کلزا رو تعیین کردیم تا محصول خود را به آن مراکز تحویل دهند

وی افزود؛ امسال برداشت کلزا نسبت به سال های گذشته عالی بود و بیش از ۱۸ هزار تُن برداشت کلزا از مزارع شهرستانهای شوش و کرخه داشتیم که این امر نسبت به سال های گذشته یک رکورد محسوب می شود

ایشان در ادامه گفتند؛ همانطور که قبلا گفته بودیم امسال شرکت مدلل کرمانشاه کلزای کشاورزان شهرستان های شوش و کرخه را خریداری کرد و تا به امروز ۲۰ درصد پول کشاورزان را پرداخت کرد

مدیر تعاون روستایی اظهار داشت؛ شرکت مدلل طبق قول هایی که داده قرار است طی یک ماه بعد از برداشت کلزا با تمام کشاورزان عزیز تسویه حساب کند

سپهوندگفت؛ قیمت کلزا که امسال توسط دولت تعیین شد ۳۵ هزار تومان می باشد و شرکت طبق همین قیمت پول کشاورزان را خواهد داد

وی افزود؛ از تمام کشاورزانی که با ما همکاری کردند و محصول خود را به مراکز دولتی ارائه دادند تشکر می کنیم

۴۶

دیدگاهتان را بنویسید